Giám đốc Sở Giao Thông ở Sài Gòn: ‘Đường hỏng do không có xe chạy’

0


“Đường không có xe chạy, nhựa không nổi lên dẫn đến hư hỏng ở Sài Gòn?!” Hết nói nổi!

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

Giám đốc Sở Giao Thông ở Sài Gòn: ‘Đường hỏng do không có xe chạy’

Lý do theo giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải ở Sài Gòn là đường không có xe chạy, nhựa không nổi lên dẫn đến hư hỏng.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE