Mời độc giả theo dõi bản tin tối ngày 5 tháng 12 năm 2017: -Cháy ở miền Nam Ca…

1Mời độc giả theo dõi bản tin tối ngày 5 tháng 12 năm 2017:

-Cháy ở miền Nam California làm hàng ngàn người di tản
-Đảng Cộng Hòa chính thức ủng hộ ông Roy Moore
-Dân Biểu John Conyers sẽ không tái ứng cử

#nguoivietonline #tintuc #nguoiviettv #tintrongngay
Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook