Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà ông Đinh La Thăng

0


Thăng giáng trần!

Khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà ông Đinh La Thăng

Ngay trong chiều tối 8 Tháng Mười Hai, truyền thông trong nước loan tin khởi tố, bắt tạm giam tạm, khám xét nhà ông Đinh La Thăng.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE