Mời độc giả xem bản tin tối Thứ Năm, 7 tháng 12 năm 2017: -Bắc Hàn nói chiến t…

0Mời độc giả xem bản tin tối Thứ Năm, 7 tháng 12 năm 2017:

-Bắc Hàn nói chiến tranh không thể tránh được
-Người đồng tính tranh cử chống người không cấp hôn thú cho mình
-Cựu DJ thua kiện nói đã gởi $1 danh dự cho Taylor Swift

#nguoivietonline #tintuc #nguoiviettv #tintrongngay
Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook