Mỹ từ chối các dự án BOT ở Việt Nam vì tham nhũng

25


Các nhà đầu tư Mỹ từ chối tham gia các dự án BOT tại Việt Nam vì đòi hỏi “lại quả” của giới quan chức nhà cầm quyền Việt Nam.

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

Mỹ từ chối các dự án BOT ở Việt Nam vì tham nhũng

Các nhà đầu tư Mỹ từ chối tham gia các dự án BOT tại Việt Nam vì đòi hỏi “lại quả” của giới quan chức nhà cầm quyền Việt Nam.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE