Thợ sửa ống nước Việt gốc Hoa bị kết tội giết gia đình 5 người

2


Một bồi thẩm đoàn ở San Francisco hôm Thứ Hai kết tội ông Bình Thái Lục, một người gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam, giết một cách dã man năm người trong một gia đình tại một căn nhà ở khu Ingleside hồi năm 2012.

#nguoivietonline #tintuc #hoaky

Thợ sửa ống nước Việt gốc Hoa bị kết tội giết gia đình 5 người

Một bồi thẩm đoàn ở San Francisco hôm Thứ Hai kết tội ông Bình Thái Lục, một người gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam, giết một cách dã man năm người .


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE