Thánh Lễ Giáng Sinh tại các nhà thờ Giáo Phận Orange

0


Dưới đây là lịch trình các Thánh Lễ tiếng Việt tại Giáo Phận Orange để bà con Little Saigon đi lễ.

#nguoivietonline #tintuc #congdong

Thánh Lễ Giáng Sinh tại các nhà thờ Giáo Phận Orange

Tại Orange County, 14 cộng đoàn giáo dân Việt Nam chuẩn bị các Thánh Lễ tại nhà thờ để mừng Chúa ra đời…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE