Một cô gốc Việt ở San Diego bị cấm trả hàng mua ở tiệm

0


Vụ này là sao ta? Ở Mỹ luôn được trả lại hàng nếu như không thấy hài lòng cơ mà!

#nguoivietonline #tintuc #hoaky

Một cô gốc Việt ở San Diego bị cấm trả hàng mua ở tiệm

Vào thời gian lễ này, nếu bạn cho hay nhận quà, nhiều phần là sẽ có một món nào đó sẽ phải đem ra tiệm trả lại. Tuy nhiên có một số người mua cho hay họ bị cấm trả lại món hàng không vừa ý.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE