Bão Tembin đổ vào miền Nam, hàng trăm ngàn dân phải di tản

0


Bão rất gần Sài Gòn 🙁

Bão Tembin đổ vào miền Nam, hàng trăm ngàn dân phải di tản

Trước tin cơn bão Tembin (bão số 16) nhiều phần sẽ đổ vào khu vực phía Nam của Việt Nam, hàng trăm ngàn dân đã và đang chuẩn bị di tản đến nơi an toàn.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE