Người gốc Việt ăn Giáng Sinh ra sao?

0


Người gốc Việt ở Little Saigon ăn Giáng Sinh ra sao?

#nguoivietonline #tintuc #phongsu #congdong

Người gốc Việt ăn Giáng Sinh ra sao?

Giáng Sinh, mùa của gia đình, của chia sẻ. Nhưng dạo gần đây, phạm vi “gia đình” có phần nào thoải mái hơn, phóng khoáng hơn. Do đó, sinh hoạt Giáng Sinh đã thay đổi dần dần.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook