Mời độc giả xem bản tin trưa Thứ Sáu, 29 tháng 12 năm 2017: -Cháy chung cư ở N…

0Mời độc giả xem bản tin trưa Thứ Sáu, 29 tháng 12 năm 2017:

-Cháy chung cư ở New York, 12 người chết
-Cháy nhà hàng ở Ấn Độ, ít nhất 15 người chết
-Nhật: Cha mẹ nhốt con gái 15 năm cho tới khi chết cóng

#nguoivietonline #tintuc #nguoiviettv #tintrongngay
Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook