Biểu tình tại tiệm bán gà, vịt sống ở Little Saigon

0


Ăn gà vịt “sống” bị biểu tình

Biểu tình tại tiệm bán gà, vịt sống ở Little Saigon

The Save Moment ở Orange County, thuộc tổ chức bảo vệ động vật OC Animal Save, vừa có cuộc biểu tình ngay trước tiệm bán gà, vịt sống Baladi Halal Poultry, một trong những nơi bán gà, vịt sống nổi…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE