Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bị cách ly khi thẩm phán xét hỏi

0


Chiều nay, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được cảnh sát dẫn giải sang phòng cách ly khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án.
#XétXửĐinhLaThăng

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bị cách ly khi thẩm phán xét hỏi

Chiều nay, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được cảnh sát dẫn giải sang phòng cách ly khi HĐXX xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án.


Source

SHARE