Vụ chứng tử tại phường Văn Miếu: Kiến nghị xử lý lãnh đạo phường

Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quận Đống Đa và phường Văn Miếu kiểm điểm nghiêm túc, có hình...