Mỹ phóng tên lửa đạn đạo bay 6.700 km để ‘thị uy’ với Triều Tiên

0


Mỹ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa không đầu đạn ra biển để chứng tỏ khả năng đáp trả lại các cuộc tấn công.

Mỹ phóng tên lửa đạn đạo bay 6.700 km để ‘thị uy’ với Triều Tiên

Mỹ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa không đầu đạn ra biển để chứng tỏ khả năng đáp trả lại các cuộc tấn công.


Source

SHARE