Vụ chứng tử tại phường Văn Miếu: Kiến nghị xử lý lãnh đạo phường

0


Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo quận Đống Đa và phường Văn Miếu kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý phù hợp đối với lãnh đạo phường.

Vụ chứng tử tại phường Văn Miếu: Kiến nghị xử lý lãnh đạo phường

Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội khẳng định không có việc cán bộ phường Văn Miếu vòi 200.000 đồng để có giấy chứng tử, camera cũng không lại hình ảnh này.


Source

SHARE