Trong một tháng, Hoa Kỳ có thêm 4 dân cử gốc Việt

25


Tự hào người Mỹ gốc Việt!

Chỉ trong vòng một tháng, nước Mỹ có thêm bốn dân cử gốc Việt, vừa thắng các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và thành phố.

Điểm đặc biệt là trong các cuộc bầu cử này, ứng cử viên gốc Việt thắng các đối thủ không phải là người Việt Nam. Và tất cả họ đều là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ trong chính quyền tại các tiểu bang nơi họ cư ngụ.

#nguoivietonline #tintuc #baucu #hoaky #danbieu

Trong một tháng, Hoa Kỳ có thêm 4 dân cử gốc Việt

Chỉ trong vòng một tháng, nước Mỹ có thêm bốn dân cử gốc Việt, vừa thắng các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và thành phố.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook