Diễn viên tử vong vì ngã từ tầng 62: Vẫn sống sau vài tiếng tai nạn

0


Ngô Vịnh Ninh ngã từ tầng 62 hôm 8/11 và vẫn còn sống trong khoảng vài tiếng do rơi xuống vùng mái nhô ra. Anh còn cố di chuyển đến khu vực gần cửa sổ cho đến khi qua đời.
#NgôVịnhNinh

Diễn viên tử vong vì ngã từ tầng 62: Vẫn sống sau vài tiếng tai nạn

Ngô Vịnh Ninh ngã từ tầng 62 hôm 8/11 và vẫn còn sống trong khoảng vài tiếng do rơi xuống vùng mái nhô ra. Anh còn cố di chuyển đến khu vực gần cửa sổ cho đến khi qua đời.


Source

SHARE