Bình Dương: Vợ giết chồng, chặt xác thành nhiều khúc đem phi tang

0


Uất ức gì đây mà đến nỗi giết chồng, chặt xác thành nhiều khúc?

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

Bình Dương: Vợ giết chồng, chặt xác thành nhiều khúc đem phi tang

Một người thu gom rác mở một ba lô để tại khu vực đổ rác tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, đã hãi hùng khi thấy trong đó cái đầu người.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE