Những trường dạy ‘nail’ quanh Little Saigon

0


Dành cho ai muốn học và hành nghề nail khi sang Mỹ đây!

#nguoivietonline #tintuc #congdong #phongsu

Những trường dạy ‘nail’ quanh Little Saigon

Bốn trường thẩm mỹ có lớp chuyên nail mà cư dân Little Saigon thường lựa chọn khi muốn học nghề là Advance Beauty College (ABC), AA Beauty College, Topline Beauty College và Santa Ana Beauty Academ…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook