Tìm người ‘chống lưng’ cho Đinh La Thăng

0


Thêm một ông nữa từng là sếp nặng ký trong hệ thống đảng CSVN kêu gọi cơ quan điều tra cũng như “trung ương” điều tra để tìm cho ra người chống lưng cho ông Đinh La Thăng.

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

Tìm người ‘chống lưng’ cho Đinh La Thăng

Thêm một ông nữa từng là sếp nặng ký trong hệ thống đảng CSVN kêu gọi cơ quan điều tra cũng như “trung ương” điều tra để tìm cho ra người chống lưng cho ông Đinh La Thăng.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE