‘Chàng ăn mày sách’ Nguyễn Quang Thạch nhận giải thưởng Quốc Hội Mỹ

0


“Chàng ăn mày sách” Việt Nam nhận giải thưởng của Quốc Hội Hoa Kỳ

‘Chàng ăn mày sách’ Nguyễn Quang Thạch nhận giải thưởng Quốc Hội Mỹ

Ngày 28 Tháng Mười Một vừa qua, Thư Viện Quốc Hội Mỹ trao giải thưởng “Literacy Awards” cho Nguyễn Quang Thạch tại Washington D.C., với chương trình “Sách hóa nông thôn” mà anh gầy dựng và phát tri…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE