Hơn $5 tỷ kiều hối đổ về Sài Gòn

0


Tiền về đi đâu?

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

Hơn $5 tỷ kiều hối đổ về Sài Gòn

Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn cho biết dự kiến lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn sẽ đạt khoảng $5.2 tỷ, tăng 4.5% so với năm 2016, trong đó phần lớn từ Hoa Kỳ chuyển về.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE