Quyết tâm ‘chỉnh đốn Đảng’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

0


Bắt giam ông Đinh La Thăng, cách chức ông Nguyễn Xuân Anh…, năm 2017 cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã “không có vùng cấm” và “tắm rửa từ đầu trở xuống”, được nhân dân ủng hộ.

Quyết tâm ‘chỉnh đốn Đảng’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bắt giam ông Đinh La Thăng, cách chức ông Nguyễn Xuân Anh…, năm 2017 cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm”, “tắm rửa từ đầu trở xuống”, được nhân dân ủng hộ.


Source

SHARE