80% du khách ngoại quốc không quay lại Việt Nam

0


Vì sao mà “một đi không trở lại?”

#nguoivietonline #tintuc #vietnam

80% du khách ngoại quốc không quay lại Việt Nam

Việt Nam đón 13 triệu lượt khách ngoại quốc, tăng 28% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do “du lịch nghèo nàn” nên 80% du khách ngoại quốc không quay trở lại.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE