Hai bạn thân mua chung vé số, trúng $300,000, một người ôm hết

0


Những ai “chơi vé số” thì nên biết chuyện này: vé có chữ ký của ai thì tiền thưởng là của người đó nghen, nếu có thưa kiện.

Hai bạn thân mua chung vé số, trúng $300,000, một người ôm hết

Một nhân viên nhà hàng ở Arkansas nói rằng người bạn thân làm chung với cô ôm hết $300,000 tiền trúng độc đắc vé số cạo của chung hai người.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE