Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ‘thăng tướng’ của Trần Đại Quang

0


Chuyện gì sẽ xảy ra khi ông Tổng bí thư tiếm luôn cái quyền của ông chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ‘thăng tướng’ của Trần Đại Quang

Bộ Chính Trị đảng CSVN từ nay nắm quyền phong hàm đại tướng và Ban Bí Thư của đảng CSVN có quyền thăng những cấp tướng thấp hơn trong khi hiến pháp xác định quyền này là của chủ tịch nước.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE