Mời độc giả xem bản tin tối Thứ Tư, 3 tháng 1 năm 2018: -Bắc Hàn tái liên lạc v…

0Mời độc giả xem bản tin tối Thứ Tư, 3 tháng 1 năm 2018:

-Bắc Hàn tái liên lạc với Nam Hàn
-Alaska Airlines cấm bay một ông sách nhiễu tiếp viên
-Cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson mở trại trồng cần sa

#Nguoivietonline #nguoiviettv #tintrongngay
Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook