Hành hạ người giúp việc, phải bồi thường $121,000

0


Hai vợ chồng này nhận tội trước tòa liên bang là buộc phụ nữ giúp việc phải làm việc gần 20 tiếng mỗi ngày, chăm sóc nhà cửa và năm đứa con của họ mà không được trả lương trong hai năm.

#nguoivietonline #tintuc #hoaky

Hành hạ người giúp việc, phải bồi thường $121,000

Một cặp vợ chồng gốc Nigeria ở vùng Houston hôm Thứ Sáu vừa bị tòa ra phán quyết là phải trả hơn $121,000 là tiền bồi thường cho một người giúp việc cùng xứ của họ.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE