Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ra tòa sáng 8 Tháng Giêng

0


Ra tòa thì phải ra thôi, nhưng xử cái gì, mức án như thế nào để thấy được sự “thanh trừng” nhau giữa các phe phái mới là điều người ta muốn hóng.

Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ra tòa sáng 8 Tháng Giêng

Sáng 8 Tháng Giêng, giờ Việt Nam, phiên tòa xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh diễn ra ở Tòa án thành phố Hà Nội.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE