Đủ kiểu phạt học sinh ‘bất kể đạo lý’ tại Việt Nam

0


Khủng hoảng học đường

Đủ kiểu phạt học sinh ‘bất kể đạo lý’ tại Việt Nam

Thầy giáo, cô giáo tại Việt Nam có đủ kiểu phạt học sinh bất kể đạo lý, nguyên tắc sư phạm và “xúc phạm nhân phẩm” con người.


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE