Việt Nam đánh thuế nhà: Thuế chồng thuế, ‘vắt kiệt sức dân’

3


Tự dưng nhớ tác phẩm “Tắt Đèn” của Ngô Tất Tố quá! Chắc đến nước phải cầm con cầm chó để đóng thuế 🙁

Việt Nam đánh thuế nhà: Thuế chồng thuế, ‘vắt kiệt sức dân’

Báo chí tại Việt Nam tiếp tục phản ứng mạnh mẽ chống lại dự thảo đánh thuế nhà ở là “vắt kiệt sức dân” và “thuế chồng thuế,” thậm chí có người còn kêu là vi hiến.…


Thông tin được sưu tầm và tổng hợp từ Facebook

SHARE